St Asaph Surgery

01745 582251

Arolwg Bodlonrwydd

 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArdderchog
  Pa mor groesawgar ydych chi'n teimlo yw y safle
  Sut ydych chi'n graddio glendid y Practis
  Sut ydych chi'n teimlo ywr fynedfa i'r Practis
  Sut ydych yn graddio'r wybodaeth a ddangosir
 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArderrchog
  Y gallu i gael drwodd ar y ffôn
  Cyflymder y ffôn yn cael ei hateb
  Galwadau yn cael eu trin mewn modd cwrtais
 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArderrchog
  Y gallu i drefnu apwyntiad yr un diwrnod
  Y gallu i wneud apwyntiad hyd at bythefnos ymlaen llaw
 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArderrchog
  Pa mor brydlonstaff ydych yn cael eich delio hefo, pan fyddwch yn cyrraedd cownter y dderbynfa
  A yw'r gyfeillgar, groesawgar ac yn derbynydd yn hawdd siarad hefo
  A yw'r Derbynnydd yn empathig a gofalgar
  Sut ydych yn graddio'r wybodaeth a'r wybodaeth a ddarparwyd gan staff y dderbynfa
  Pa mor ddefnyddiol yw staff y dderbynfa wrth ddelio ag ymholiadau
 • Ydych chi wedi cysylltu a'r adran Fferyllfa (os nad ydych, ewch i gwestiwn 7) Have you had contact with the Dispensary department (if not please go to question 6)

 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArderrchog
  Pa mor brydlon ydych yn cael eich delio hefo pan, fyddwch yn cyrraedd cownter y fferyllfa
  A yw'r staff yn gyfeillgar, groesawgar ac yn hawdd siarad hefo
  Sut ydych yn graddio'r wybodaeth a'r wybodaeth a ddarparwyd gan staff y fferyllfa
  Pa mor ddefnyddiol yw staff y fferyllfa wrth ddelio ag ymholiadau
  A yw staff y fferyllfa yn empathig a gofalgar
  A yw eich Presgripsiynau / meddyginiaethau yn barod ar amser
  A yw eich presgripsiynau / meddyginiaethau a roddwyd i yn chi gywir
 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArdderchog
  A ydych yn fodlon ar faint o wybodaeth a ddarperir wrth gysylltu’r dderbynfa am eich canlyniadau
 • A ydych wedi cael cyswllt âr Adran Ysgrifenyddol (Os nad ydych, ewch i gwestiwn 7)

 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArdderchof
  A yw'r Ysgrifenyddion yn gwrtais a chyfeillgar
  Pa mor ddefnyddiol yw'r ysgrifenyddion wrth ddelio ag ymholiadau
  Sut ydych yn graddio'r wybodaeth a'r wybodaeth a ddarparwyd gan yr Ysgrifenyddion
  A yw'r Ysgrifenyddion yn empathig a gofalgar
 • DYBGwaelGweddolDegDaDa IawnArdderchog
  Ydych chi wedi cael eichgweld yn brydlon ar amser eich apwyntiad gyda'r meddyg teulu
  Pa mor fodlon ydych chi â'r gofal iechyd a gewch gan eich meddyg teulu
  Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich trin ag urddas a pharch
  A yw y meddyg yn dangos empathi a gofal
  Ydych chi'n teimlo bod y meddyg yn gwrando arnoch
  Ydych chi'n teimlo'n wybodus am reoli eich cyflwr meddygol
 • DYBGwael IawnGwaelGweddolDaDa IawnArdderchog
  Ydych chi wedi gweld yn brydlon, ar amser eich apwyntiad gyda’r Nyrs
  Pa mor fodlon ydych chi â'r gofal iechyd a gewch gan eich Nyrs neu HCA
  Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich trin ag urddas a pharch
  A yw’r nyrs yn dangos empathi a gofal
  Ydych chi'n teimlo bod y nyrs yn gwrando arnoch
  Ydych chi'n teimlo'n wybodus am reoli eich cyflwr meddygol
 • Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn; mae eich adborth yn amhrisiadwy i ni ar gyfer datblygu ein practis ar gwasanaeth a ddarparwn

Translate »